Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Neo01
110
1,106,951,461,867 gold
2
NguyenRose
110
298,176,309,933 gold
3
SuSu
110
199,928,081,468 gold
4
DepZaiKeAnh
110
199,547,406,820 gold
5
_MBK_
110
145,332,697,920 gold
6
7NamTu
110
112,218,691,100 gold
7
Bow1
110
100,010,388,139 gold
8
MBK_22
110
100,007,359,590 gold
9
Bow
110
100,006,734,972 gold
10
MBK_33
110
100,005,541,790 gold