Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Dai_Ca_Tuan
110
995,826,561,304 gold
2
ChuTich
110
889,731,993,549 gold
3
Farm_06
20
1,565,009,790 gold
4
ok
110
824,114,542 gold
5
DapDo
1
601,949,339 gold
6
LOcFuHo
110
585,313,479 gold
7
VoGia
110
440,490,377 gold
8
_TieuThuong_
110
369,033,672 gold
9
Nh0cJayChOu
110
327,701,787 gold
10
BacNinh
110
284,998,765 gold