Thương Nhân Bảo Tiêu Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
aRiMaMoTo
OngBoGia
5
29064064
2
HoangDz
PheThuocLao
5
22394988
3
NuGjanDu
HTAH_AnhHung
5
11436397
4
APHU
KingOfHunter
4
34523891
5
LOcFuHo
HTAH_LocFuHo
4
25055659
6
Noo3
hunter123
4
15051719
7
_NewWorld_
HTAH_ManhIT
4
15026658
8
Yen
HTAH_Yen
4
13996728
9
ThienHa2Minh
HTAH_NhatLe
4
7724736
10
BuomNhoXinh
HTTA_AutoBot
4
7418272