Thương Nhân Bảo Tiêu Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
BuonNguoi
TumBu0nL4u
6
91892694
2
hghfgh
HTAH_Gold
6
62918475
3
TITI
LETSGO
6
16316320
4
ThienHa6Minh
Trade_Killer
5
88943671
5
FamB2
USD_
5
72455999
6
__TOM__TOM__
_BuOn__vAy_
5
56576279
7
TacKe1
Vip_TacKe1
5
53530406
8
50_NgocAnh_2
TrumBuonLau
5
50421347
9
ThienHa7Minh
Trade_No3
5
42583223
10
68
Vip_68
5
36609088