Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
Thanh_NU_BN
110
1000648941
2
ABCD3
110
999999999
3
Thanh_Nu_01
110
998906934
4
BoCap
110
998731680
5
HP1
110
998727815
6
ABCD
110
998640862
7
Thien
110
998414541
8
DaiTuongQuan
110
998236292
9
ABCD1
110
998219715
10
KimTieuThu
110
998072335
11
ABCD2
110
997535646
12
BuomNhoXinh
110
996641850
13
PhaGiaChiTu
110
995212913
14
Nh0cJayChOu
110
994427791
15
Boo
110
987765430
16
_NewWorld_
110
970405773
17
Trang_HoTt
110
98858544
18
Boo_03
110
98424760
19
Khanh
110
98273730
20
Boo_02
110
98262331